هاست سی پنل ایران

IrCP1
  • ۵۰۰ مگابایت فضا
  • ۳۰ گیگابایت پهنای باند
IrCP2
  • 1 گیگابایت فضا
  • ۴۰ گیگابایت پهنای باند
IrCP3
  • 5 گیگابایت فضا
  • 100 گیگابایت پهنای باند
IrCP4
  • 10 گیگابایت فضا
  • 150 گیگابایت پهنای باند
IrCP5
  • 20 گیگابایت فضا
  • 250 گیگابایت پهنای باند