سرور مجازی میکروتیک

Mikrotik-1
  • 512M ram
  • 10G HDD
  • 1Core cpu
Mikrotik-2
  • 1G ram
  • 15G HDD
  • 2Core cpu