هاست دایرکت ادمین حرفه ای

SDH-1
 • 1 گیگابایت فضا
 • NVMe نوع هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد دامین اضافه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ftp
 • ناحدود ایمیل
 • لایت اسپید وب سرور
SDH-2
 • 2 گیگابایت فضا
 • NVMe نوع هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • یک عدد دامین اضافه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ftp
 • ناحدود ایمیل
 • لایت اسپید وب سرور
SDH-3
 • 5 گیگابایت فضا
 • NVMe نوع هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دامین اضافه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ftp
 • ناحدود ایمیل
 • لایت اسپید وب سرور
SDH-4
 • 10 گیگابایت فضا
 • NVMe نوع هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دامین اضافه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ftp
 • ناحدود ایمیل
 • لایت اسپید وب سرور
SDH-5
 • 20 گیگابایت فضا
 • NVMe نوع هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دامین اضافه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ftp
 • ناحدود ایمیل
 • لایت اسپید وب سرور