سرور مجازی SSD ایران

SSD-IR-1
 • ۱ گیگابایت رم
 • ۱ هسته سی پیو
 • 15 گیگابایت هارد
 • نامحدود پهنای باند
SSD-IR-2
 • 2 گیگابایت رم
 • 2 هسته سی پیو
 • 20 گیگابایت هارد
 • نامحدود پهنای باند
SSD-IR-3
 • 3 گیگابایت رم
 • 3 هسته سی پیو
 • 30 گیگابایت هارد
 • نامحدود پهنای باند
SSD-IR-4
 • 3 گیگابایت رم
 • 4 هسته سی پیو
 • 35 گیگابایت هارد
 • نامحدود پهنای باند