سرور مجازی ایران

Iran-1
 • ۱ گیگابایت رم
 • ۱ هسته سی پیو
 • ۲۰ گیگابایت هارد
 • نامحدود پهنای باند
iran-2
 • 2 گیگابایت رم
 • 2 هسته سی پیو
 • 40 گیگابایت هارد
 • نامحدود پهنای باند
iran-3
 • 3 گیگابایت رم
 • 3 هسته سی پیو
 • 60 گیگابایت هارد
 • نامحدود پهنای باند
iran-4
 • 4 گیگابایت رم
 • 4 هسته سی پیو
 • 80 گیگابایت هارد
 • نامحدود پهنای باند