سرور مجازی ssd nvme -تحویل فوری

NVME-1

در صورت انتخاب کنترل پنل فقط نصب و راه اندازی ابتدایی آن رایگان انجام میگیرد و شامل کانفیگ حرفه ای نمیگردد. نصب و کانفیگ حرفه ای جهت نصب فایروال ، امن سازی سرور ، نصب پلاگین های مورد نیاز ، نصب چندین نسخه پی اچ پی و کانفیگ آن ها و بهینه سازی سرور میباشد.
پشتیبانی برنزی جهت رفع مشکلاتی که ۱۵ دقیقه تا ۴۵ دقیقه زمان میبرد مناسب میباشد. و شامل نصب مجدد سرور نمیگردد.
پشتیبانی طلایی جهت رفع مشکلاتی که بین ۱۵ تا ۳۶۰ دقیقه زمان میبرد مناسب است و شامل نصب مجدد سرور ،مانیتورینگ سرور ، انجام کانفیگ رایگان سرور ، امن سازی و رفع مشکلات تخصصی میگردد.
در صورتی که نیاز به پشتیبانی طلایی و کانفیگ حرفه ای دارید. برای ماه اول مهمان ما باشید کافیست فقط پشتیبانی طلایی را انتخاب کنید هم از پشتیبانی طلایی برخوردار خواهید شد و هم نصب و کانفیگ حرفه ای برای شما انجام میگردد و نیاز به انتخاب هر دو در ابتدای سفارش نیست.
برای سرور خود پیشنهاد میگردد حتما فضای بکاپ تهیه کنید. هاست هی تضمینی از بابت بکاپ نمیکند و عواقب مشکلات احتمالی به عهده خود کاربر میباشد
انتقال وب سایت از سروری دیگر با کنترل پنل مشابه تا یک یا دو وب سایت و تا حجم ۵ گیگابایت رایگان انجام میگردد.
رم 4 گیگابایت به بالا برای ویندوز پیشنهاد میگردد.
قیمت لایسنس ها با توجه به دوره پرداخت شما فرق میکند اگر شما به طور مثال سرور را سه ماهه بخواهید پس از انتخاب دوره پرداخت سه ماهه قیمت های لایسنس ها به سه ماهه اپدیت میشود و هزینه سه ماه لایسنس دریافت میگردد.
در بخش کنترل پنل ها هزینه ای که بابت وب سایت پنل ، وب مین , سنتوس وب پنل دریافت میگردد هزینه نصب آن میباشد و این کنترل پنل ها فری بوده و لایسنس ندارند.

 • 1 گیگابایت رم
 • 15 گیگابایت SSD NVMe هارد دیسک
 • 1 هسته پردازنده
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت اتصال
 • 1 عدد اختصاصی آیپی
 • دلخواه نصب سیستم عامل
 • هتزنر/آلمان دیتاسنتر
 • آنی تحویل
NVME-2

در صورت انتخاب کنترل پنل فقط نصب و راه اندازی ابتدایی آن رایگان انجام میگیرد و شامل کانفیگ حرفه ای نمیگردد. نصب و کانفیگ حرفه ای جهت نصب فایروال ، امن سازی سرور ، نصب پلاگین های مورد نیاز ، نصب چندین نسخه پی اچ پی و کانفیگ آن ها و بهینه سازی سرور میباشد.
پشتیبانی برنزی جهت رفع مشکلاتی که ۱۵ دقیقه تا ۴۵ دقیقه زمان میبرد مناسب میباشد. و شامل نصب مجدد سرور نمیگردد.
پشتیبانی طلایی جهت رفع مشکلاتی که بین ۱۵ تا ۳۶۰ دقیقه زمان میبرد مناسب است و شامل نصب مجدد سرور ،مانیتورینگ سرور ، انجام کانفیگ رایگان سرور ، امن سازی و رفع مشکلات تخصصی میگردد.
در صورتی که نیاز به پشتیبانی طلایی و کانفیگ حرفه ای دارید. برای ماه اول مهمان ما باشید کافیست فقط پشتیبانی طلایی را انتخاب کنید هم از پشتیبانی طلایی برخوردار خواهید شد و هم نصب و کانفیگ حرفه ای برای شما انجام میگردد و نیاز به انتخاب هر دو در ابتدای سفارش نیست.
برای سرور خود پیشنهاد میگردد حتما فضای بکاپ تهیه کنید. هاست هی تضمینی از بابت بکاپ نمیکند و عواقب مشکلات احتمالی به عهده خود کاربر میباشد
انتقال وب سایت از سروری دیگر با کنترل پنل مشابه تا یک یا دو وب سایت و تا حجم ۵ گیگابایت رایگان انجام میگردد.
رم 4 گیگابایت به بالا برای ویندوز پیشنهاد میگردد.
قیمت لایسنس ها با توجه به دوره پرداخت شما فرق میکند اگر شما به طور مثال سرور را سه ماهه بخواهید پس از انتخاب دوره پرداخت سه ماهه قیمت های لایسنس ها به سه ماهه اپدیت میشود و هزینه سه ماه لایسنس دریافت میگردد.
در بخش کنترل پنل ها هزینه ای که بابت وب سایت پنل ، وب مین , سنتوس وب پنل دریافت میگردد هزینه نصب آن میباشد و این کنترل پنل ها فری بوده و لایسنس ندارند.

 • 2 گیگابایت رم
 • 20 گیگابایت SSD NVMe هارد دیسک
 • 2 هسته پردازنده
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت اتصال
 • 1 عدد اختصاصی آیپی
 • دلخواه نصب سیستم عامل
 • هتزنر/آلمان دیتاسنتر
 • آنی تحویل
NVME-3

در صورت انتخاب کنترل پنل فقط نصب و راه اندازی ابتدایی آن رایگان انجام میگیرد و شامل کانفیگ حرفه ای نمیگردد. نصب و کانفیگ حرفه ای جهت نصب فایروال ، امن سازی سرور ، نصب پلاگین های مورد نیاز ، نصب چندین نسخه پی اچ پی و کانفیگ آن ها و بهینه سازی سرور میباشد.
پشتیبانی برنزی جهت رفع مشکلاتی که ۱۵ دقیقه تا ۴۵ دقیقه زمان میبرد مناسب میباشد. و شامل نصب مجدد سرور نمیگردد.
پشتیبانی طلایی جهت رفع مشکلاتی که بین ۱۵ تا ۳۶۰ دقیقه زمان میبرد مناسب است و شامل نصب مجدد سرور ،مانیتورینگ سرور ، انجام کانفیگ رایگان سرور ، امن سازی و رفع مشکلات تخصصی میگردد.
در صورتی که نیاز به پشتیبانی طلایی و کانفیگ حرفه ای دارید. برای ماه اول مهمان ما باشید کافیست فقط پشتیبانی طلایی را انتخاب کنید هم از پشتیبانی طلایی برخوردار خواهید شد و هم نصب و کانفیگ حرفه ای برای شما انجام میگردد و نیاز به انتخاب هر دو در ابتدای سفارش نیست.
برای سرور خود پیشنهاد میگردد حتما فضای بکاپ تهیه کنید. هاست هی تضمینی از بابت بکاپ نمیکند و عواقب مشکلات احتمالی به عهده خود کاربر میباشد
انتقال وب سایت از سروری دیگر با کنترل پنل مشابه تا یک یا دو وب سایت و تا حجم ۵ گیگابایت رایگان انجام میگردد.
رم 4 گیگابایت به بالا برای ویندوز پیشنهاد میگردد.
قیمت لایسنس ها با توجه به دوره پرداخت شما فرق میکند اگر شما به طور مثال سرور را سه ماهه بخواهید پس از انتخاب دوره پرداخت سه ماهه قیمت های لایسنس ها به سه ماهه اپدیت میشود و هزینه سه ماه لایسنس دریافت میگردد.
در بخش کنترل پنل ها هزینه ای که بابت وب سایت پنل ، وب مین , سنتوس وب پنل دریافت میگردد هزینه نصب آن میباشد و این کنترل پنل ها فری بوده و لایسنس ندارند.

 • 3 گیگابایت رم
 • 30 گیگابایت SSD NVMe هارد دیسک
 • 3 هسته پردازنده
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت اتصال
 • 1 عدد اختصاصی آیپی
 • دلخواه نصب سیستم عامل
 • هتزنر/آلمان دیتاسنتر
 • آنی تحویل
NVME-4

در صورت انتخاب کنترل پنل فقط نصب و راه اندازی ابتدایی آن رایگان انجام میگیرد و شامل کانفیگ حرفه ای نمیگردد. نصب و کانفیگ حرفه ای جهت نصب فایروال ، امن سازی سرور ، نصب پلاگین های مورد نیاز ، نصب چندین نسخه پی اچ پی و کانفیگ آن ها و بهینه سازی سرور میباشد.
پشتیبانی برنزی جهت رفع مشکلاتی که ۱۵ دقیقه تا ۴۵ دقیقه زمان میبرد مناسب میباشد. و شامل نصب مجدد سرور نمیگردد.
پشتیبانی طلایی جهت رفع مشکلاتی که بین ۱۵ تا ۳۶۰ دقیقه زمان میبرد مناسب است و شامل نصب مجدد سرور ،مانیتورینگ سرور ، انجام کانفیگ رایگان سرور ، امن سازی و رفع مشکلات تخصصی میگردد.
در صورتی که نیاز به پشتیبانی طلایی و کانفیگ حرفه ای دارید. برای ماه اول مهمان ما باشید کافیست فقط پشتیبانی طلایی را انتخاب کنید هم از پشتیبانی طلایی برخوردار خواهید شد و هم نصب و کانفیگ حرفه ای برای شما انجام میگردد و نیاز به انتخاب هر دو در ابتدای سفارش نیست.
برای سرور خود پیشنهاد میگردد حتما فضای بکاپ تهیه کنید. هاست هی تضمینی از بابت بکاپ نمیکند و عواقب مشکلات احتمالی به عهده خود کاربر میباشد
انتقال وب سایت از سروری دیگر با کنترل پنل مشابه تا یک یا دو وب سایت و تا حجم ۵ گیگابایت رایگان انجام میگردد.
رم 4 گیگابایت به بالا برای ویندوز پیشنهاد میگردد.
قیمت لایسنس ها با توجه به دوره پرداخت شما فرق میکند اگر شما به طور مثال سرور را سه ماهه بخواهید پس از انتخاب دوره پرداخت سه ماهه قیمت های لایسنس ها به سه ماهه اپدیت میشود و هزینه سه ماه لایسنس دریافت میگردد.
در بخش کنترل پنل ها هزینه ای که بابت وب سایت پنل ، وب مین , سنتوس وب پنل دریافت میگردد هزینه نصب آن میباشد و این کنترل پنل ها فری بوده و لایسنس ندارند.

 • 4 گیگابایت رم
 • 35 گیگابایت SSD NVMe هارد دیسک
 • 4 هسته پردازنده
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت اتصال
 • 1 عدد اختصاصی آیپی
 • دلخواه نصب سیستم عامل
 • هتزنر/آلمان دیتاسنتر
 • آنی تحویل
NVME-5

در صورت انتخاب کنترل پنل فقط نصب و راه اندازی ابتدایی آن رایگان انجام میگیرد و شامل کانفیگ حرفه ای نمیگردد. نصب و کانفیگ حرفه ای جهت نصب فایروال ، امن سازی سرور ، نصب پلاگین های مورد نیاز ، نصب چندین نسخه پی اچ پی و کانفیگ آن ها و بهینه سازی سرور میباشد.
پشتیبانی برنزی جهت رفع مشکلاتی که ۱۵ دقیقه تا ۴۵ دقیقه زمان میبرد مناسب میباشد. و شامل نصب مجدد سرور نمیگردد.
پشتیبانی طلایی جهت رفع مشکلاتی که بین ۱۵ تا ۳۶۰ دقیقه زمان میبرد مناسب است و شامل نصب مجدد سرور ،مانیتورینگ سرور ، انجام کانفیگ رایگان سرور ، امن سازی و رفع مشکلات تخصصی میگردد.
در صورتی که نیاز به پشتیبانی طلایی و کانفیگ حرفه ای دارید. برای ماه اول مهمان ما باشید کافیست فقط پشتیبانی طلایی را انتخاب کنید هم از پشتیبانی طلایی برخوردار خواهید شد و هم نصب و کانفیگ حرفه ای برای شما انجام میگردد و نیاز به انتخاب هر دو در ابتدای سفارش نیست.
برای سرور خود پیشنهاد میگردد حتما فضای بکاپ تهیه کنید. هاست هی تضمینی از بابت بکاپ نمیکند و عواقب مشکلات احتمالی به عهده خود کاربر میباشد
انتقال وب سایت از سروری دیگر با کنترل پنل مشابه تا یک یا دو وب سایت و تا حجم ۵ گیگابایت رایگان انجام میگردد.
رم 4 گیگابایت به بالا برای ویندوز پیشنهاد میگردد.
قیمت لایسنس ها با توجه به دوره پرداخت شما فرق میکند اگر شما به طور مثال سرور را سه ماهه بخواهید پس از انتخاب دوره پرداخت سه ماهه قیمت های لایسنس ها به سه ماهه اپدیت میشود و هزینه سه ماه لایسنس دریافت میگردد.
در بخش کنترل پنل ها هزینه ای که بابت وب سایت پنل ، وب مین , سنتوس وب پنل دریافت میگردد هزینه نصب آن میباشد و این کنترل پنل ها فری بوده و لایسنس ندارند.

 • 6 گیگابایت رم
 • 40 گیگابایت SSD NVMe هارد دیسک
 • 6 هسته پردازنده
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت اتصال
 • 1 عدد اختصاصی آیپی
 • دلخواه نصب سیستم عامل
 • هتزنر/آلمان دیتاسنتر
 • آنی تحویل
NVME-6

در صورت انتخاب کنترل پنل فقط نصب و راه اندازی ابتدایی آن رایگان انجام میگیرد و شامل کانفیگ حرفه ای نمیگردد. نصب و کانفیگ حرفه ای جهت نصب فایروال ، امن سازی سرور ، نصب پلاگین های مورد نیاز ، نصب چندین نسخه پی اچ پی و کانفیگ آن ها و بهینه سازی سرور میباشد.
پشتیبانی برنزی جهت رفع مشکلاتی که ۱۵ دقیقه تا ۴۵ دقیقه زمان میبرد مناسب میباشد. و شامل نصب مجدد سرور نمیگردد.
پشتیبانی طلایی جهت رفع مشکلاتی که بین ۱۵ تا ۳۶۰ دقیقه زمان میبرد مناسب است و شامل نصب مجدد سرور ،مانیتورینگ سرور ، انجام کانفیگ رایگان سرور ، امن سازی و رفع مشکلات تخصصی میگردد.
در صورتی که نیاز به پشتیبانی طلایی و کانفیگ حرفه ای دارید. برای ماه اول مهمان ما باشید کافیست فقط پشتیبانی طلایی را انتخاب کنید هم از پشتیبانی طلایی برخوردار خواهید شد و هم نصب و کانفیگ حرفه ای برای شما انجام میگردد و نیاز به انتخاب هر دو در ابتدای سفارش نیست.
برای سرور خود پیشنهاد میگردد حتما فضای بکاپ تهیه کنید. هاست هی تضمینی از بابت بکاپ نمیکند و عواقب مشکلات احتمالی به عهده خود کاربر میباشد
انتقال وب سایت از سروری دیگر با کنترل پنل مشابه تا یک یا دو وب سایت و تا حجم ۵ گیگابایت رایگان انجام میگردد.
رم 4 گیگابایت به بالا برای ویندوز پیشنهاد میگردد.
قیمت لایسنس ها با توجه به دوره پرداخت شما فرق میکند اگر شما به طور مثال سرور را سه ماهه بخواهید پس از انتخاب دوره پرداخت سه ماهه قیمت های لایسنس ها به سه ماهه اپدیت میشود و هزینه سه ماه لایسنس دریافت میگردد.
در بخش کنترل پنل ها هزینه ای که بابت وب سایت پنل ، وب مین , سنتوس وب پنل دریافت میگردد هزینه نصب آن میباشد و این کنترل پنل ها فری بوده و لایسنس ندارند.

 • 8 گیگابایت رم
 • 50 گیگابایت SSD NVMe هارد دیسک
 • 8 هسته پردازنده
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت اتصال
 • 1 عدد اختصاصی آیپی
 • دلخواه نصب سیستم عامل
 • هتزنر/آلمان دیتاسنتر
 • آنی تحویل
NVME-7

در صورت انتخاب کنترل پنل فقط نصب و راه اندازی ابتدایی آن رایگان انجام میگیرد و شامل کانفیگ حرفه ای نمیگردد. نصب و کانفیگ حرفه ای جهت نصب فایروال ، امن سازی سرور ، نصب پلاگین های مورد نیاز ، نصب چندین نسخه پی اچ پی و کانفیگ آن ها و بهینه سازی سرور میباشد.
پشتیبانی برنزی جهت رفع مشکلاتی که ۱۵ دقیقه تا ۴۵ دقیقه زمان میبرد مناسب میباشد. و شامل نصب مجدد سرور نمیگردد.
پشتیبانی طلایی جهت رفع مشکلاتی که بین ۱۵ تا ۳۶۰ دقیقه زمان میبرد مناسب است و شامل نصب مجدد سرور ،مانیتورینگ سرور ، انجام کانفیگ رایگان سرور ، امن سازی و رفع مشکلات تخصصی میگردد.
در صورتی که نیاز به پشتیبانی طلایی و کانفیگ حرفه ای دارید. برای ماه اول مهمان ما باشید کافیست فقط پشتیبانی طلایی را انتخاب کنید هم از پشتیبانی طلایی برخوردار خواهید شد و هم نصب و کانفیگ حرفه ای برای شما انجام میگردد و نیاز به انتخاب هر دو در ابتدای سفارش نیست.
برای سرور خود پیشنهاد میگردد حتما فضای بکاپ تهیه کنید. هاست هی تضمینی از بابت بکاپ نمیکند و عواقب مشکلات احتمالی به عهده خود کاربر میباشد
انتقال وب سایت از سروری دیگر با کنترل پنل مشابه تا یک یا دو وب سایت و تا حجم ۵ گیگابایت رایگان انجام میگردد.
رم 4 گیگابایت به بالا برای ویندوز پیشنهاد میگردد.
قیمت لایسنس ها با توجه به دوره پرداخت شما فرق میکند اگر شما به طور مثال سرور را سه ماهه بخواهید پس از انتخاب دوره پرداخت سه ماهه قیمت های لایسنس ها به سه ماهه اپدیت میشود و هزینه سه ماه لایسنس دریافت میگردد.
در بخش کنترل پنل ها هزینه ای که بابت وب سایت پنل ، وب مین , سنتوس وب پنل دریافت میگردد هزینه نصب آن میباشد و این کنترل پنل ها فری بوده و لایسنس ندارند.

 • 12 گیگابایت رم
 • 60 گیگابایت SSD NVMe هارد دیسک
 • 8 هسته پردازنده
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت اتصال
 • 1 عدد اختصاصی آیپی
 • دلخواه نصب سیستم عامل
 • هتزنر/آلمان دیتاسنتر
 • آنی تحویل
NVME-8

در صورت انتخاب کنترل پنل فقط نصب و راه اندازی ابتدایی آن رایگان انجام میگیرد و شامل کانفیگ حرفه ای نمیگردد. نصب و کانفیگ حرفه ای جهت نصب فایروال ، امن سازی سرور ، نصب پلاگین های مورد نیاز ، نصب چندین نسخه پی اچ پی و کانفیگ آن ها و بهینه سازی سرور میباشد.
پشتیبانی برنزی جهت رفع مشکلاتی که ۱۵ دقیقه تا ۴۵ دقیقه زمان میبرد مناسب میباشد. و شامل نصب مجدد سرور نمیگردد.
پشتیبانی طلایی جهت رفع مشکلاتی که بین ۱۵ تا ۳۶۰ دقیقه زمان میبرد مناسب است و شامل نصب مجدد سرور ،مانیتورینگ سرور ، انجام کانفیگ رایگان سرور ، امن سازی و رفع مشکلات تخصصی میگردد.
در صورتی که نیاز به پشتیبانی طلایی و کانفیگ حرفه ای دارید. برای ماه اول مهمان ما باشید کافیست فقط پشتیبانی طلایی را انتخاب کنید هم از پشتیبانی طلایی برخوردار خواهید شد و هم نصب و کانفیگ حرفه ای برای شما انجام میگردد و نیاز به انتخاب هر دو در ابتدای سفارش نیست.
برای سرور خود پیشنهاد میگردد حتما فضای بکاپ تهیه کنید. هاست هی تضمینی از بابت بکاپ نمیکند و عواقب مشکلات احتمالی به عهده خود کاربر میباشد
انتقال وب سایت از سروری دیگر با کنترل پنل مشابه تا یک یا دو وب سایت و تا حجم ۵ گیگابایت رایگان انجام میگردد.
رم 4 گیگابایت به بالا برای ویندوز پیشنهاد میگردد.
قیمت لایسنس ها با توجه به دوره پرداخت شما فرق میکند اگر شما به طور مثال سرور را سه ماهه بخواهید پس از انتخاب دوره پرداخت سه ماهه قیمت های لایسنس ها به سه ماهه اپدیت میشود و هزینه سه ماه لایسنس دریافت میگردد.
در بخش کنترل پنل ها هزینه ای که بابت وب سایت پنل ، وب مین , سنتوس وب پنل دریافت میگردد هزینه نصب آن میباشد و این کنترل پنل ها فری بوده و لایسنس ندارند.

 • 16 گیگابایت رم
 • 70 گیگابایت SSD NVMe هارد دیسک
 • 8 هسته پردازنده
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت اتصال
 • 1 عدد اختصاصی آیپی
 • دلخواه نصب سیستم عامل
 • هتزنر/آلمان دیتاسنتر
 • آنی تحویل