خدمات کانفیگ و مدیریت سرور

استفاده بروز ترین و بهترین متد های روز

نصب و کانفیگ دایرکت ادمین

نصب و کانفیگ دایرکت ادمین به صورت کامل
پشتیبانی تا ۱ هفته

نصب وکانفیگ سی پنل

نصب وکانفیگ سی پنل به صورت کامل
پشتیبانی تا ۱ هفته